Stanovy a správa domu společenství vlastníků

12.4.2010 - Klientce chce vědět, zda si musí každý majitel bytu ve společenství vlastníků, při jeho pronajímání  vyžádat souhlas  ostatních vlastníků nebo minimálně nejbližších  sousedů. Právě soused klientky  pronajal  byt ženě, která si tam nastěhovala 2 velké psy,  jenž  často v  její   nepřítomnosti  štěkají a  obtěžují hlukem.  Při zakládání společenství si stanovy převzali od firmy, která   jim spravuje dům účetně, dělá smlouvy, nové evidenční listy atd. , klientku rovněž zajímá  má tato firma povinnost provádět roční inventuru rozvahových účtů a její výsledek pak dát na vědomí představenstvu společenství vlastníků.

12.4.2010 – Klientce chce vědět, zda si musí každý majitel bytu ve společenství vlastníků, při jeho pronajímání  vyžádat souhlas  ostatních vlastníků nebo minimálně nejbližších  sousedů. Právě soused klientky  pronajal  byt ženě, která si tam nastěhovala 2 velké psy,  jenž  často v  její   nepřítomnosti  štěkají a  obtěžují hlukem.  Při zakládání společenství si stanovy převzali od firmy, která   jim spravuje dům účetně, dělá smlouvy, nové evidenční listy atd. , klientku rovněž zajímá  má tato firma povinnost provádět roční inventuru rozvahových účtů a její výsledek pak dát na vědomí představenstvu společenství vlastníků.

Doporučení:

Společenství vlastníků upravuje zákon č. 72/ 1994 Sb. (poslední změna č. 345/2009).
Nejvhodnějším řešením, je vytvořit vlastní stanovy, které upraví veškeré důležité náležitosti jak má společenství fungovat. V zákoně je popsáno co musí stanovy obsahovat, dále také zákon uvádí jaké jsou hlavní orgány společenství, atd. Kromě povinných náležitostí si do stanov mohou společníci vložit své vlastní podmínky, na kterých by se měly shodnout všichni. Pokud si pak formulaci stanov necháte ověřit u právníka (předejdete tak např. dvojsmyslnému výkladu některých formulací atd.) uděláte maximum pro Vaše další spokojené bydlení.

Roční inventuru by firma, která jim zajišťuje účetnictví, měla vykonávat, už jen z důvodů každoročního daňového přiznání, jako v jakémkoliv jiném účetnictví. Na požádání vlastníky by tato  firma měla předložit k nahlédnutí veškeré dokumenty, které souvisí se správou, hospodařením apod. společenství.
Problematiku sousedky s velkými psy bych nejprve řešila domluvou. Za zvážení stojí i probrat s nejbližšími  sousedy komu a jak moc hluk vadí.

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa