Tomáš Petřík

Vážený pane redaktore,

s ohledem na skutečnost, že Vámi zaslané dotazy zastupitelům města se předmětně týkají témat, za která jsem ve vedení města zodpovědný, pokládám za povinnost na ně reagovat.

Předně k Vaší formulaci, která je podprahově zavádějící, tedy že: „… bylo rozhodnuto ještě více zadlužit město Ostravu…“ Musím uvést, že v období dvouletého působení současné koalice k žádnému zadlužování města nedocházelo. Naopak v tomto období stejně jako v minulých letech vytváříme tzv. umořovací fond, ze kterého budou v roce 2014 vyplaceny obligace města vydané v roce 2004. Jinými slovy, vytváříme finanční rezervy pro výplatu těchto obligací. V tomto případě tedy nedochází k zadlužování, ale naopak k oddlužení města ve vztahu k minulým závazkům. Další významnou položkou úvěrové služby města je úvěr u Evropské investiční banky, který čerpáme především na projekty spolufinancované Evropskou unií. Tento úvěr bude postupně umořován v letech 2015 až 2025. Pro Vaši informaci je zadlužení obyvatel statutárního města Ostravy v úrovni zhruba deseti tisíc korun na obyvatele města. Pro srovnání uvádím, že v případě např. Brna či Prahy je tato částka – opět zhruba – jednou tak vyšší, tedy dvacet tisíc korun na obyvatele těchto měst.

Z poněkud širšího pohledu je nutné si uvědomit, že z důvodu ekonomické krize je příjmová stránka rozpočtu města – především kvůli nižšímu výběru daní – krácena o zhruba jednu až 1,5 miliardy korun oproti letům před počátkem ekonomické recese. A to je, jak jistě uznáte, v 6,5miliardovém rozpočtu města významná částka.

Jinými slovy řečeno, město má na investice – tedy na vlastní rozvoj v této oblasti – zhruba o jednu až 1,5 miliardy korun méně než v předchozím období.

Velmi zodpovědně jsme uvažovali, kterak na tento stav reagovat tak, aby rozvoj města nebyl prakticky zastaven nebo přinejmenším extrémně omezen.

A pokud tedy nemáme k pokrytí uvedených potřeb vlastní zdroje, nezbývá než využít zdrojů externích. Směnečný program bank k takovým účelům slouží a zdůrazňuji, že se jedná o standardní bankovní nástroj používaný rovněž jinými městy. S ohledem na velmi solidní rating města Ostravy, který byl mimochodem v létě tohoto roku zvýšen z hodnoty A na hodnotu A+, což mimo jiné svědčí o tom, že město je v dobré finanční kondici, je cena tohoto nástroje – tedy směnečného programu – pro Ostravu nebývale výhodná. Jedná se dnes na bankovním trhu o nejlevnější zdroj financování a časově rychle dostupný.

Dle studie společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., zpracované v březnu tohoto roku, je v případě statutárního města možné čerpat externí úvěrové zdroje až do výše 1,5 miliardy korun bez výraznějších dopadů na ekonomiku města. Stejně tak ratingové agentury, které byly o záměru čerpání externích investičních zdrojů do uvedené výše informovány, neměly k tomuto žádné výhrady, ba naopak hodnocení města zlepšily.

Získané finanční prostředky budou použity na zajištění financování aktuálních majetkových výkupů v roce 2012 a dalších investičních potřeb města v dalším období.

Konkrétnější členění uvádím níže a podotýkám, že bylo součástí důvodové zprávy materiálu předloženého ke schválení zastupitelstvu města:

Zóna Hrušov – „Gravitační odvodnění Hrušov“  – 39,5 mil. Kč

VTP Poruba – 14,5 mil. Kč

k. ú. Svinov od Českých drah   – 20,0 mil. Kč

od MILENIA s. p.   -  7,5 mil. Kč

Prodloužená Rudná  - 27,5 mil. Kč

nemovitosti MO Ostrava-Jih   – 11,0 mil. Kč

k. ú. Hrabová, ul. Mostní – 80,0 mil. Kč

výkupy pro další blíže nespecifikované projekty (rezerva)   -   100,0 mil. Kč

Vážený pane redaktore, pevně věřím, že Vás má odpověď plně uspokojila. Pokud ovšem máte zájem o podrobnější informace ve věci městských financí, jsem Vám k dispozici.

S úctou

Tomáš Petřík

náměstek primátora

Statutární město Ostrava

Prokešovo nám. 8

729 30 Ostrava

tel. 599 443 453

www.ostrava.cz

Vložení komentáře