Tři roky slibů ČSSD a ODS = herny, kam se jen podíváte

Už zanedlouho se budou konat komunální volby. S trochou nadsázky se dá říct, že do značné míry budou o tom, zda jsou Ostravané hloupí a opět se nechají napálit, nebo ne.

Jedním z problémů Ostravy jsou již léta herny. Je jich hodně, mnohdy jsou otevřeny nonstop a obvykle přitahují zvláštní skupinu lidí. Ti se srocují u vchodu a v jeho bezprostřední blízkosti a obtěžují kolemjdoucí, ale i lidi bydlící v okolí. Vedle heren je často otevřena také zastavárna, a to pro případ, že by hráčům náhle došly peníze. Postupně herny pronikly do blízkosti školek i škol, jsou přímo na sídlištích, některé hrací přístroje najdete dokonce i v prostorách patřících např. městskému obvodu Ostrava-Jih nebo přímo městu Ostravě. Nejen z uvedeného lze usuzovat, že provázanost herního byznysu s komunálními politiky z ČSSD a ODS je značná.

Toto propojení jasně vystoupilo na povrch po vzniku hnutí Ostravak a jeho vstupu do té doby zastydlé komunální politiky. Na rozdíl od mnoha představitelů tzv. velkých stran lidé z hnutí Ostravak v Ostravě opravdu bydlí a žijí spolu se svým okolím běžný život. Do politiky nevstoupili pro peníze, ale proto, aby pomohli změnit zaběhnuté nekalé praktiky, a přitom se vždy mohli podívat do očí svým voličům.

Díky tomuto přístupu si velmi dobře uvědomují skutečné potřeby obyvatel našeho města. Hnutí Ostravak od počátku jasně deklarovalo svůj rozumný, avšak nesmířlivý postoj k hazardu. V městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz prosadilo úplný zákaz videoloterijních automatů (VLP). Bezprostředně po změně legislativy (v polovině roku 2013) také připravilo jeden z prvních návrhů na celkovou regulaci hazardu v tomto obvodě, který mohl klidně platit již od 1. ledna 2014. Bohužel k vydání příslušné vyhlášky je oprávněno statutární město Ostrava a městský obvod její znění může pouze navrhovat. Městu vládne koalice ČSSD a ODS, a ta se účinné regulaci hazardu všemožně brání. Co všechno je ochotna udělat, ukážeme na třech konkrétních případech.

Petr Kajnar se bojí hnutí Ostravak

Stejně jako hnutí Ostravak i mnohá města v České republice v průběhu loňského roku zareagovala na možnost regulovat hazard a začala přijímat omezující vyhlášky. Dělo se tak nejen v Čechách, ale také na Moravě – v okolí našeho města. Vedení města Ostravy si začalo uvědomovat, že nemůže být nadále nečinné. Zřídilo proto pracovní skupinu, která se měla přípravou vyhlášky zabývat. Do ní byli přizváni zástupci vládní koalice, KSČM (s níž primátor Kajnar spolupracuje) a vládnoucí koalici neškodný Aleš Juchelka z TOP 09. Důvod proč nebyl přizván nikdo ze skutečné opozice, tedy z hnutí Ostravak, vyjádřil primátor Kajnar jasně. Názor hnutí Ostravak na regulaci hazardu je dostatečně známý, a jeho zástupce tak v pracovní skupině nepotřebuje. Jasně tak dal najevo, že vedení města skutečnou vůli přistoupit k omezení hazardu vůbec nemá. Potřebovalo jen prodloužit současný stav a zacpat svým kritikům ústa.

Aby toho nebylo málo, vedení města zadalo společnosti blízké ODS – navíc bez výběrového řízení a téměř za milion Kč – vypracování studie, která mu měla ozřejmit, zda je regulace potřebná a v jakém rozsahu.

ODS si hraje na slepou bábu

V červnu 2013 na návrh hnutí Ostravak přijalo zastupitelstvo městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz návrh obecně závazné vyhlášky, která by umožňovala provozování hazardu jen na devíti místech na území obvodu. Předložilo ji statutárnímu městu Ostravě a očekávalo její přijetí ještě v loňském roce. Náměstek Petřík (ODS) se na dotaz vyjádřil, že předpokládá projednání návrhu zastupitelstvem v září 2013. V průběhu prázdnin začal svůj odhad měnit a projednání vyhlášky posouvat do měsíce října. Důvodem měla být skutečnost, že se velké obvody Jih a Poruba dosud nevyjádřily. Oba obvody vedou koalice ČSSD a ODS a nikdo nechápal důvod, proč mají být ostatní obvody, které se s obrovským časovým předstihem vyjádřily, trestány za nečinnost těchto dvou. Zaznělo, že pokud Jih ani Poruba nemají o regulaci zájem, tak ať neregulují. Občané pak uvidí výsledky omezení hazardu v jiných městských obvodech a ve volbách jim to spočítají. Nebo se snad jednalo o předem promyšlenou taktiku obou stran jak získat čas?

Když čas postoupil a začal se blížit i říjnový termín, přispěchalo vedení města s novým argumentem, proč vydání vyhlášky nemůže předložit zastupitelstvu. Některé obvody předložily svůj návrh vyhlášky „pouze“ formou rozhodnutí rady městského obvodu a vedení města by bylo raději, kdyby návrh projednalo i příslušné zastupitelstvo. Proč vedení města tento požadavek nesdělilo dříve, nevíme. Začali jsme mít pocit, že si s námi resortně příslušný náměstek Petřík (ODS) hraje na slepou bábu.

Uplynul i říjen, takže jsme poslední naději, že vyhláška začne platit od 1. ledna 2014, začali upínat k prosincovému jednání zastupitelstva. Náměstek Petřík nás však nemile překvapil. Argumentací hodnou žáka prvního stupně základní školy zmařil veškeré snahy o omezení hazardu v Ostravě a naplno odkryl pravou tvář obou vládnoucích stran. Konstatoval, že do návrhu rozpočtu pro rok 2014 plně začlenil výnosy z hazardu, takže hazard nemůžeme omezit. Dále upozornil na to, že pokud by nebyl schválen rozpočet města v jediném možném prosincovém termínu, bude město hospodařit s rozpočtovým provizoriem, což není dobré. Zastupitelé ČSSD a ODS rozpočet schválili a několikaměsíční úsilí regulovat hazard od počátku roku 2014 během několika vteřin pohřbili.

Starosta Palyza (ČSSD) si dělá z lidí blázny

V celém příběhu neregulace hazardu v loňském roce hraje tragikomickou roli současný starosta městského obvodu Poruba a člen rady města Ostravy Lumír Palyza (ČSSD). Ten je současně lídrem ČSSD do podzimních komunálních voleb a kandidátem ČSSD na post primátora města.

Byla to právě Poruba, tedy Palyzou vedený městský obvod, který se k omezení regulace hazardu vyjádřil jako poslední. Učinil tak až v listopadu(!) 2013. Populisticky a zcela bez reálných souvislostí se tento obvod vyslovil pro úplný zákaz hazardu na jeho území. Starosta Palyza využil svých zkušeností z politiky a vsadil na to, že běžný občan si nedokáže dát dohromady souvislosti.

Radní Palyza je současně také členem finančního výboru statutárního města Ostravy, který od srpna 2013 projednával návrh rozpočtu na rok 2014. Zkušeně si tedy počkal, až po několika měsících úprav bude rozpočet připraven tak, že jej prakticky nebude moci změnit, a pak udeřil. Přišel s návrhem na úplný zákaz hazardu v Porubě. Věděl totiž, že takový návrh nemůže projít, což se taky stalo. Pár lidí mu možná uvěřilo. Svým postupem ale v nás jen umocnil přesvědčení, že ostravská ČSSD je s provozovateli hazardu velmi těšně propojena.

Co bude dál?

V době, kdy píšeme tyto řádky, představila ČSSD jeden z hlavních bodů svého volebního programu pro letošní komunální volby. Věřte nebo ne je jím plošný zákaz hazardu na území celého města. Taky vám to připadá jako nehoráznost? Ptáte se spolu s námi, proč namísto slibů ČSSD nekoná? ČSSD se prostě nemění, jen slibuje, ale sliby neplní. Věřit jí už může jen málokdo. My věříme tomu, že po podzimních volbách usednou v zastupitelstvu města lidé, kteří od roku 2015 uleví městu od hazardu.

Regulace, nebo prohibice?

Zjednodušeně se dá říct, že existuje několik druhů podnikání, v nichž se točí spousta peněz, takže mnohé přitahují, ale současně i nemilosrdně ničí. Nejkřiklavějšími jsou prostituce, alkohol a hazard. Různé společnosti na celém světě bojují s jejich negativními dopady. Pokusů získat v České republice kontrolu nad prostitucí bylo mnoho, ale žádný se neujal. Po nedávné metanolové aféře a následně i částečné prohibici se o alkoholu nemá význam rozepisovat. Pozornost bych však rád věnoval třetímu v pořadí – hazardu.

Hazard je obrovský kšeft, a proto domnívat se, že se jej jen tak podaří zakázat, je naivní. Navíc ne všechny formy hazardu jsou společensky obtěžující. Asi všichni úplně jinak vnímáme korejského manažera, který hraje ruletu nebo poker a prohraje několik desítek tisíc korun, a člověka, který do hracích automatů nasype celou svou výplatu nebo dokonce sociální dávky. I proto nelze hloupě populisticky vykřikovat laciná hesla o prohibici.

Škodlivá prohibice

Troufám si tvrdit, že případný úplný zákaz hazardu na celém území města Ostravy přinese více škody než užitku. Jen malá část dnešních návštěvníků heren s hazardem opravdu skončí. Většina bude hrát dále – na internetu nebo v černých (rozumějte nelegálních) hernách. Město i stát přijde o peníze, které dnes do obecních rozpočtů plynou. Ty budou citelně chybět mnoha sportovcům, kulturním či společensky prospěšným organizacím. Již dnes je velice obtížné uhlídat, aby na automatech nehrály osoby mladší 18 let. „Přestěhováním“ hazardu do domácích heren a zejména na internet přijdeme i o tuto kontrolu a věková hranice hráčů se velmi pravděpodobně sníží. Kontrola praní špinavých peněz nebude možná, prostor pro lichvu a devastaci jednotlivců i celých rodin se rozšíří. Přibude závislých zoufalců a všichni to pocítíme zejména zvýšením kriminality.

Rozumná regulace

Řešením současných problémů je promyšlená regulace. Ostatně tak ji navrhuje také hnutí Ostravak. Jejím principem je výrazné omezení počtu hracích míst a současně zpřísnění podmínek jejich provozování. Návrh zakazuje všechny herny a dále povoluje pouze provoz kasin na přesně vymezených adresách. Tímto způsobem předchází situaci, kdy si provozovatel herny zajistí licenci na provozování kasina, změní si právní formu, ve skutečnosti však vše zůstane při starém.

Proč kasina?

Vstup do kasina je možný pouze po předložení platného dokladu totožnosti. Zcela se tak zamezí vstupu mladistvým. Jednoduchým způsobem bude možné zjistit, zda hráč nepobírá sociální dávky.

V kasinu musí převažovat tzv. živá hra, tedy ruleta, karty, kostky apod. Nebude možné už provozovat tmavé špeluňky nacpané automaty.

Všechny výhry nad hranici stanovenou zákonem musí být nahlášeny ministerstvu financí. Zamezí se tak oběhu nelegálních peněz.

Provozovatel kasina musí složit kauci ve výši 50 milionů Kč v hotovosti pro případ porušení podmínek při provozování kasina.

Jestliže je dnes na území města Ostravy provozováno několik set heren, touto regulací vznikne jen několik kasin. Případný problém s nelegálními hernami si vyřeší jejich provozovatelé sami.

Velká část příjmů z hazardu zůstane zachována, současně ale prudce klesne počet míst, kde je hazard provozován. Je velmi těžké hlídat okolí stovek heren rozesetých po celém městě. Ale uhlídat okolí třeba jen deseti patnácti kasin lze velmi efektivně. I zde jsem však přesvědčen, že pořádek si sjednají samotní provozovatelé kasin.

Rozhodnutí, kterou cestou se Ostrava vydá, mají ve svých rukách její zastupitelé.

-red-
6. října 2014

Vložení komentáře