Tučňáci z Ostravy aneb Jazyková mateřská školka

V srdci Ostravy na Masarykově náměstí stojí nenápadná mateřská školka. Její příběh se začal psát, když sympatická učitelka angličtiny Mgr. Blanka Sanytrová hledala školku, do které by přihlásila vlastní malou dcerku.

Blanka Sanytrová, rodačka z Čeladné, vystudovala angličtinu a základy společenských věd na Ostravské univerzitě, vzdělání a jazykovou výbavu si rozšířila pobyty ve Švédsku a Velké Británii. Během studia se zaměřila i na speciální pedagogiku. Po narození vlastního dítěte jí vyvstala potřeba najít zařízení, kde by se dětem otevíraly možnosti, podněty a impulzy podle nejnovějších poznatků dětské duše. Pustila se do studia rozumových schopností předškolních dětí a nápad byl na světě. Ačkoliv se doposud zabývala hlavně překladatelskou činností, rozhodla se otevřít vlastní mateřskou školku. Více než roční přípravy daly vzniknout projektu Tučňákova školka, která byla otevřena loni 1. září.

Inspirace Novým Zélandem

V centru Moravské Ostravy na Masarykově náměstí tak vznikly prostory pro hru, výuku i spánek dvou skupin předškolních dětí. Kapacita školky je 24 dětí. Podle nejnovějších trendů jsou ve školce věkově smíšené skupiny dětí ve věku od 2 do 7 let. Ty motivují předškoláčky mnohem více než třída dětí jednoho věkového ročníku. Filozofie Tučňákovy školky vychází z dřívější přirozenosti početnějších rodin, kdy spolu trávily čas děti různého věku, takto si vytvářely sociální vazby vzájemné pomoci i motivace a zvykaly si na potřeby toho druhého.

Tučňákova školka využívá soudobých poznatků ve výchově dětí i v dalších oblastech. Díky spolupráci s partnerskou školkou na Novém Zélandě vytvořila Blanka Sanytrová pokrokový vzdělávací program, jehož mottem je The first six years last a lifetime (prvních šest let trvá celý život). Výchova v Tučňákově školce vede děti k samostatnosti, sebedůvěře, k osvojení si základních hodnot, současně plně respektuje výchovné styly rodičů. Filozofií Tučňákovy školky je, aby dítě bylo šťastné, svobodné, uvědomovalo si svou důležitost a prožívalo lásku.

Tučňákova školka je zapsána do rejstříku škol a školských zařízení, splňuje tak veškeré hygienické a další normy. Protože je Blanka Sanytrová také sama maminkou, klade maximální důraz i na čistotu a prostředí školky vůbec – použitý nábytek od renomované firmy tak například odpovídá všem ergonomickým požadavkům pro malé děti.

Organizace školky

Děti mohou v Tučňákově školce pobývat od 7.30 hodin ráno, odcházet by měly do 17.30 hodin. Po dohodě je možné upravit pobyt dětí individuálně. Rodiče jsou ve školce vítáni kdykoliv během dne: mohou tedy pozorovat své dítě při hře i učení nebo se také sami zapojit do dětských aktivit. O děti se starají tři zkušení pedagogové včetně rodilého mluvčího z Nového Zélandu. Samotná výuka je bilingvní – probíhá jak v češtině, tak převážně v angličtině. Vedle řady her a multimediální výuky angličtiny se nezapomnělo ani na hudební kroužek – majitelka navázala spolupráci se zvučnou značkou dětské hudební výuky Yamaha class. Jedná se o předškolní hudební program pro děti již od útlého batolecího věku za účelem získávání prvního elementárního povědomí o hudbě.

Stravování dětí formou obědů i svačinek zajišťuje externí osvědčená firma podle zásad zdravého životního stylu.

Pohybové aktivity

Kvůli poloze přímo v centru města nemají „Tučňáci“ zahrádku u budovy školky, ale kousek vedle na Černé louce. Děti se tak s pedagogy příjemnou procházkou dostanou z Masarykova náměstí do světa miniatur Miniuni. Tam má Tučňákova školka vlastní zázemí a příjemnou zahrádku. Sám prostor navíc dětem rozšiřuje obzory – když se učí angličtinu, mohou si přímo sáhnout na zmenšeniny britských i jiných pamětihodností, a seznamovat se tak se světem. Druhým směrem z Masarykova náměstí se pak „Tučňáci“ chodí procházet do Komenského sadů. Podpora fyzického zdraví dětí pak zahrnuje i další aktivity jako plavání, výlety na Ostravici s jízdou na koních a další.

Dětská mensa

Tučňákova školka chce poskytnout dětem co možná největší možnosti rozumového rozvoje ve věku, kdy dětský mozek vstřebává průkazně nejvíce podnětů z různých oblastí. Školka proto navázala spolupráci s mezinárodní organizací Mensa sdružující dospělé i děti s vysokým IQ. Dětská Mensa testuje IQ u předškolních dětí od věku 3 let. Pokud rodiče v raném věku zjistí u svého dítěte nadstandardní IQ, mohou jeho vnímání rozvíjet lepším, odpovídajícím způsobem. Filozofií Tučňákovy školky je však podpora rozvoje všech dětí a využití jejich vnímavosti v maximální možné míře.

Závěrem

Tučňákova školka stále přijímá nové děti, rodiče tak mohou své ratolesti zapisovat i nyní během školního roku, využít služeb školky krátkodobě podle potřeby i dlouhodobě až do letních prázdnin. Více informací o Tučňákově školce je k dispozici na webových stránkách www.tucnakovaskolka.cz .

OSTRAVAK I/2012

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa