Úhrada za společnou anténu na domě patřící městu

12.4.2010 - Klient bydlí v domě, který obhospodařuje bytový odbor městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Obytný dům měl do roku 2000 společnou anténu, která byla demontovaná a přesměrovaná na anténu sousedního domu.V roce 2008 byla společná anténa se sousedního domu zrušena a byla nově nainstalována anténa na domě, kde bydlí klient. Za tuto instalaci byla nájemníkům vyčíslena k přímé úhradě částka kolem 1300 Kč na byt. Nájemníci platí za pronájem antény asi 144 Kč ročně.  Klient si myslí, že nebyl v roce 2000 žádný důvod, aby se jejich společná anténa rušila a dále, že za novou instalaci by měl zaplatit majitel domu (MOaP), který však částku rozúčtoval na jednotlivé nájemníky. Pokud je dle zákona povinen uhradit tuto položku nájemník, pak mu majitel musí předložit faktury o výši zakázky a to se nestalo. Klient dosud nezaplatil a dlužná částka mu nyní již byla navýšena o úroky a je mu vyhrožováno žalobou.

12.4.2010 – Klient bydlí v domě, který obhospodařuje bytový odbor městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz. Obytný dům měl do roku 2000 společnou anténu, která byla demontovaná a přesměrovaná na anténu sousedního domu.V roce 2008 byla společná anténa se sousedního domu zrušena a byla nově nainstalována anténa na domě, kde bydlí klient. Za tuto instalaci byla nájemníkům vyčíslena k přímé úhradě částka kolem 1300 Kč na byt. Nájemníci platí za pronájem antény asi 144 Kč ročně.  Klient si myslí, že nebyl v roce 2000 žádný důvod, aby se jejich společná anténa rušila a dále, že za novou instalaci by měl zaplatit majitel domu (MOaP), který však částku rozúčtoval na jednotlivé nájemníky. Pokud je dle zákona povinen uhradit tuto položku nájemník, pak mu majitel musí předložit faktury o výši zakázky a to se nestalo. Klient dosud nezaplatil a dlužná částka mu nyní již byla navýšena o úroky a je mu vyhrožováno žalobou.

Doporučení:

Nejvhodnějším řešením by bylo kdyby se klient obrátil na úřad městského obvodu a podal dotaz zda nájemníci o instalaci antény žádali. To je možno dle zákona 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím. Tím nájemníci  zjistí zda nedošlo k pochybení ze strany města a bude moct pokračovat v dalších jednáních s novými materiály.

Vložení komentáře


Anketa

Aktuálně není k dispozici žádná anketa