V Ostravě v neděli tramvaje jezdit nebudou

Autor: Michal Riedl

Půjčili byste si riskantně obrovskou finanční částku, aniž byste přesně věděli, na co ji použijete? Tak přesně to se stalo na 18. zasedání zastupitelstva města Ostravy 12. září 2012. Vedení města – koalice ČSSD a ODS – předložilo zastupitelstvu města návrh směnečného programu ve výši 300 milionů korun.

V důvodové zprávě k odsouhlasení 300milionové půjčky, kterou jsme obdrželi, bylo uvedeno, že 200 milionů korun bude použito na výkup pozemků a sto milionů je blíže nespecifikovaná rezerva. Možná si řeknete, no a co má být? V čem je tedy problém? Je nutné si uvědomit, že na začátku každého roku vedení města nám zastupitelům předkládá – a my zastupitelé schvalujeme – kapitálový rozpočet města s položkově určenými výdaji. Mezi těmito plánovanými výdaji byly v rozpočtu města zahrnuty i peníze na výkup předmětných pozemků. Bez jakéhokoliv předchozího upozornění a vysvětlení, kde se tyto rezervované peníze na výkup pozemků „vypařily“, nám zastupitelům předložil náměstek primátora Tomáš Petřík ke schválení 300milionovou půjčku formou městem vystavené směnky. Půjčování peněz touto formou je poměrně nestandardní krok. Na dotaz, proč si město nepůjčuje peníze standardní cestou (úvěr, dluhopisy), nám pan náměstek odpověděl, že jedním z důvodů je rychlost získání peněz pomocí směnky. Máme to tedy chápat tak, že pan náměstek a vedení města hospodaří tak špatně, že znenadání – teď v devátém měsíci – zjistili, že jim chybějí peníze? Z narychlo a věcně špatně předloženého materiálu ke schválení směnky a směnečné smlouvy jsme pochopili, že tomu tak nejspíš opravdu je.

Když už se stalo, že se „rozkutálelo“ 200 milionů korun na plánovaný výkup pozemků a „hasí se požár“, je podivné, že nám nikdo nedokázal odpovědět na základní otázku, na co konkrétního si půjčuje město ještě dalších sto milionů korun – jestli na provoz, nebo jinou investici a podobně. Proč máme platit další vysoké úroky z této částky? Smysluplnou odpověď nám zastupitelům nebyl schopen dát ani vedoucí odboru financování a rozpočtu, kterého si na pomoc povolal pan náměstek.

V úvahách o riziku, které vyplývá ze zneužití směnky, ale i o nastavení smlouvy a celého mechanismu, nás zastupitele měl „uklidnit“ městem najatý a také na rychlo povolaný externí právník, který v jednom momentu své řeči konstatoval: „… je to pak věcí právního výkladu.“ Tím nás zastupitele určitě neuklidnil, ba naopak. Dovoluji si již teď předpovědět, že o 300milionové směnce a smlouvě na zastupitelstvu v blízké době znovu uslyšíme.

V souvislosti s onou půjčkou 300 milionů korun bych ráda připomněla, že na konci června letošního roku nám tentýž náměstek – Tomáš Petřík – oznamoval, že Ostrava ušetřila v loňském roce 195 milionů korun. Polovina z této částky měla být podle jeho slov vložena do rezervního fondu pro nutné investiční výdaje. Znamená to, že když si dnes musíme půjčovat další miliony, město Ostrava už v pokladně nemá ani tyto peníze?

Jaký nám občanům tedy město na 18. zasedání zastupitelstva vystavilo účet? Vedení města v koalici ČSSD a ODS si odhlasovalo zadlužení města o dalších 300 milionů korun. To znamená, že každý z nás dluží zhruba o 1000 korun více. Náměstek Tomáš Petřík nás občany obávající se nebezpečného zadlužování uklidnil větou: „Občané Prahy a Brna jsou zadluženi na jednoho obyvatele dvaceti tisíci korunami, zatímco my v Ostravě máme dluh na jednoho občana pouze deset tisíc korun.“ Argumentovat tím, že někde někdo dluží více než já, bych se nebála nazvat zoufalstvím. A srovnávání ekonomiky Prahy a Ostravy bych už zde raději vůbec nekomentovala. A pokud se vám vkrádá logická otázka, z čeho ty dluhy vlastně chce vedení města zaplatit, odpověď je nasnadě – vezme si je od každého z nás. Očekávejme brzké zdražení poplatků, které město vybírá – jde například o odvoz odpadů, správní poplatky, nájmy atp.

A když nezaplatíme, tak přijde exekutor. Předtím však peníze jednoduše dojdou. Dočkáme se zavření nemocnice, prodeje krematoria nebo možná v Ostravě v neděli přestanou jezdit tramvaje…

Eva Dzimasová Schwarzová, členka zastupitelstva statutárního města Ostravy, členka hnutí Ostravak

OSTRAVAK III/2012

 1. Autor: Martin

  14.10.2012 - 16.37

  Vaše názory a články jsou zajímavé. Jen mi u nich schází datum jejich vydání.
  Pokud jsem datum přehlédl, omlouvám se za vlastní nepozornost.

 2. Autor: Petr Hadaščok st.

  31.12.2012 - 12.54

  Pomůžete ?
  http://www.petice24.com/petice_proti_trvalemu_oznacovani_-_cipovani_psu__ted_ostrava

  Bez komentáře – jako před …….lety
  http://www.ostrava.cz/uloziste/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/vo1014/z201205/0024.html

Vložení komentáře