„Věžák“ na Ostrčilově ulici

Zastupitelé města připravují další prodej lukrativního pozemku v centru. Tentokrát se jedná o „věžák“ spolu s přilehlými pozemky na ulici Ostrčilově.

„Věžák“ na Ostrčilově ulici

„Věžák“ na Ostrčilově ulici

Žadatel, společnost LUXEMBOURG ASSOCIATES LIMITED, s. r. o., (LAL) má zájem výše uvedenou nemovitost využít k demolici a následně pak zde vystavět dvě samostatně stojící věže určené k bydlení s přibližně 130 byty vyšší kategorie. Součástí objektu budou rovněž podzemní garáže s kapacitou přibližně 230 míst pro automobily. V přízemí budou umístěny obchodní prostory a prostory k umístění mezinárodní školy. Nezapomíná se také na vybudování veřejné zahrady a dětského hřiště.

V době uzávěrky tohoto čísla byl záměr prodeje již dvakrát odložen. Proč tedy tuto problematiku zmiňujeme?

Materiály, které se nám dostaly do rukou, nelze opomenout. Opět jednoznačně zvýhodňují budoucího investora oproti všeobecnému zájmu.

Společnost LAL uvádí současnou tržní hodnotu věžového domu spolu s nádvořím a přilehlými pozemky celkem o rozloze asi 5369 m2 (včetně zastavěné plochy domu) okolo 40 milionů korun. K tomu si nárokuje kompenzaci za vynaložené náklady na demolici, která dle předloženého návrhu činí asi 27 milionů korun. Což znamená, že cena demolice se odečte od uváděné tržní hodnoty (40 milionů korun) a výsledná částka bude částkou kupní, což činí 13 milionů korun.

Pochopitelně nás zajímalo, zda demoliční výměr na „věžák“ vůbec existuje a zda je běžné, že investor žádá finanční náhradu za provedenou demolici. Na stavebním odboru Moravské Ostravy a Přívoz žádný takový výměr není a ani nebyl zadán a nezávislý soudní znalec nám potvrdil, že v některých případech se tento způsob výpočtu uplatňuje, ale v tomto případě to neplatí.

V samotném závěru předloženého návrhu je návrh na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí. V případě, že dojde k dohodě, bude pro tento projekt speciálně založena akciová společnost a předpokládaná smluvní úprava zajistí převoditelnost na tuto akciovou společnost. Což pro nás občany laiky znamená, že město „věžák“ prodá, ale v podstatě neví komu. A v neposlední řadě společnost LAL vyžaduje dvouletou lhůtu k uzavření smlouvy a za to městu nabízí jako bonus nevratnou zálohu 200 tisíc korun.

Pokud si to shrneme, zjistíme, že „nějaký investor“ získá dvouletou rezervaci za směšnou částku 200 tisíc korun, a to na lukrativní pozemek v centru města. Za dva roky si tento pozemek koupí za dnes již určenou kupní cenu 13 milionů korun. Pak „věžák“ možná zbourá a postaví dvě bytové věže nebo tento pozemek daleko výhodněji prodá! V návrhu smlouvy totiž chybí ony patřičné detaily, jako jsou tvrdé finanční sankce a právní postihy v případě jakéhokoliv porušení.

V úvodu jsme uvedli, že tyto materiály nebyly ještě projednány. Uvidíme tedy, zda tentokrát bude přístup radních v nakládání s veřejným majetkem zodpovědnější a předložený návrh smlouvy dozná značných změn.

 1. Autor: Marian

  7.9.2010 - 16.03

  tak toto uz je snad jen k smichu! Je vseobecne znamo, ze patricni lide na mestskych uradech Ostrava maji toto pracovni misto jako svou zivnost a patricne svych pravomoci vyuzivaji. ale delat to takto okate? hmhm

 2. Autor: Limak

  7.9.2010 - 19.49

  k smíchu? Bohužel to je realita! Je na čase spekulanty odstranit. Za těchto podmínek chci „věžák“ taky! :-) a hned dva…..

 3. Autor: mkm

  18.9.2010 - 20.01

  zastane se někdo zájmů lidí, kteří žijí v bezprostřední blízkosti této lukrativní plochy?Zabýval se někdo peticí proti výstavbě nesmyslných věžových domů? Daný prostor na Ostrčilově ulici není žádnou prolukou ve městě, je to jen obyčejný minimální prostor pro život. Luxusních bytů je v Ostravě v současnosti mnoho a zejí prázdnotou, stejně tak jako administrativní prostory, nemluvě o již existujicích volných nebytových prostorech(kanceláře OKD, Provozního oddíli ČD, atd….)

 4. Autor: Honza (Ostravak)

  22.9.2010 - 13.41

  Osobně jsem protí výstavbě … myslím že obecně je už v ostrvě betonu dost … dosší byty ani kanceláře nepotřebujem … STOP nesmyslné výstavbě …

 5. Autor: občan Ostrčilky

  2.10.2010 - 17.44

  Asi se pánové radní zalekly před volbami a k nesmyslnému prodeji zatím nedošlo. I díky Vám.

Vložení komentáře