Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku

Jako za život v Kocourkově by se dalo občas označit dění na ostravském magistrátu. V jednu chvíli totiž město nabízí lukrativní pozemky v centru k prodeji a následnému zastavění, vzápětí si to ale rozmyslí a rozhodne se tytéž pozemky v centru „výhodně“ směnit za pozemky v jiném městském obvodu.

Budeme prodávat!

Na začátku roku 2008 rozhodlo zastupitelstvo města o prodeji pozemků v lokalitě nároží ulic Nádražní a Českobratrské, tzv. bývalé Artforum, za účelem zastavění proluky. Nabídku městu předložilo do 31. května 2008 šest zájemců. Nabízené ceny pozemků se pohybovaly od 5000 do 11 500 korun za jeden metr čtvereční. Žadatelé jako účel koupě uvedli polyfunkční zástavbu – tzn. funkce administrativní, služby, občanská vybavenost, obchody, popř. ubytování či bydlení.

Ne! Budeme směňovat

V březnu 2009 došlo ke zrušení záměru prodeje pozemků za účelem zastavění v centru a bylo rozhodnuto o tom, že se dané pozemky stanou předmětem směny. O záměru směny bylo rozhodnuto z důvodu potřeby získání částí pozemků v k. ú. Svinov v rámci stavby Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa.

Je velmi zvláštní, že si město najednou vzpomnělo, že má začít stavět ve Svinově na pozemcích, k nimž nemá žádná vlastnická práva a které zrovna zcela náhodou vlastní pan Marcel Hadamczik, jeden ze zájemců o koupi pozemků po bývalém Artforu. Vždyť stavba Svinova byla již dlouho plánovanou investiční akcí, takže město logicky již mělo dávno pozemky ve Svinově mít.

Město ihned v červenci 2009 uzavřelo směnnou smlouvu číslo 2145/2009/MJ mezi statutárním městem Ostrava a Marcelem Hadamczikem, a to bez smluvního ustanovení týkajícího se zástavby proluky u ulic Českobratrské a Nádražní.

Pozemky patřící městu v k. ú. Moravské Ostrava o výměru 1420 m2 a v ceně 5206 Kč/m2 byly směněny za pozemky patřící panu Marceli Hadamczikovi v k. ú. Svinov o výměře 1449 m2 a v ceně 4200 Kč/m2.

Pozemek v centru v hodnotě 7 393 000 korun byl směněn za pozemek ve Svinově v hodnotě 6 085 800 korun. Při směně nebyl vůbec městu doplacen rozdíl ceny, tj. 1 307 200 korun. Ve smlouvě se naopak obě strany dohodly, že předměty směny mají stejnou cenu a směna proběhne bez nároku na doplatek ceny. Takže rozdíl ceny 1 307 200 korun v neprospěch města byl vlastně vynulován 29 m2, o které byl pozemek pana Hadamczika větší? Páni radní, není to trochu předražené 45 075 korun za jeden metr čtvereční pozemku?

Je smutné vidět, jak město zachází s naším veřejným majetkem a směňuje (nebo prodává) lukrativní pozemky v centru a ještě při tom prodělává a ochuzuje naši městskou kasu o milionové položky. Přitom byla vyhlášena veřejná soutěž, přihlásili se zájemci, kteří byli ochotni za pozemek jak zaplatit, tak ještě následně zastavět proluku. Takto nemáme ani peníze, ani pozemek a ani zastavěnou proluku…

Městský majetek je přece něco, o co by měli představitelé města pečovat a snažit se ho zhodnocovat pro další generace. Město přece nemělo žádný závažný důvod rušit nabídku pozemků k prodeji a k zastavění. Proč tedy páni radní nezůstali u původního záměru prodeje pozemku a nevyužili nejvyšší nabízené ceny za pozemek? Navíc mohlo město vydělat a původně utržit až 16 milionů korun za prodej pozemků v centru. I kdybychom vzali v potaz to, že bude muset následně nakupovat pozemky ve Svinově, tak jsme mohli mít vyděláno až 13 milionů v městské pokladně. Nebo snad v Ostravě platí jiná matematika? Šestnáct milionů je méně než mínus jeden milion tři sta tisíc…

Soudní znalec

Podle vyjádření nezávislého soudního znalce se ceny pozemků v Moravské Ostravě pohybovaly v té době okolo 3 000 korun za m2 a u pozemků ve Svinově bylo v platné cenové mapě uvedeno 2190 korun za m2 a město za částku okolo 2 000 tisíc za m2 pozemky v minulosti vykupovalo.

Co je výhodnější?

  A) Směnná smlouva B) Soudní znalec C) Prodej pozemků
Pozemek centrum
(1420 m2)
5206 Kč/m2 3000 Kč/m2 11 500 Kč/m2
(nejvyšší nabídka)
Pozemek Svinov
(1449 m2)
4200 Kč/m2 2000 Kč/m2 2000 Kč/m2
(nákup – cena podle znalce)
Zisk města -1 307 200 -1 362 000 Kč 13 432 000 Kč

Co si myslíte vy? Je pro naše město lepší jeden milion tři sta tisíc korun prodělat, nebo třináct milionů korun vydělat? Napište nám!

 1. Autor: Honza (Ostravak)

  21.9.2010 - 15.53

  Vyměním jeden pár pivovarských volu za dva zastupitele (značka levně). Ale jsem ráz že se najdou i tací kteří můžou říct že jim nejde o peníze. Tedy o ty naše v žádném případě spíš o ty co si cpou do polštáře … pod rukou za tyhle kšefty …

 2. Autor: Klacek

  2.3.2011 - 22.12

  Zkusím se stavit na radnici a zeptám se, jestli by mi vyměnili za mé rezavé kolo nějakou tu limuzínu, co parkuje vzadu na dvoru. Nepište tu pak ale o mě nějaké pomluvy. :D

Vložení komentáře


Další články

 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe
  • Zamyšlení čtenáře
  • Časopisy hrazené z našich peněz

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa