Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku

Jako za život v Kocourkově by se dalo občas označit dění na ostravském magistrátu. V jednu chvíli totiž město nabízí lukrativní pozemky v centru k prodeji a následnému zastavění, vzápětí si to ale rozmyslí a rozhodne se tytéž pozemky v centru „výhodně“ směnit za pozemky v jiném městském obvodu.

Budeme prodávat!

Na začátku roku 2008 rozhodlo zastupitelstvo města o prodeji pozemků v lokalitě nároží ulic Nádražní a Českobratrské, tzv. bývalé Artforum, za účelem zastavění proluky. Nabídku městu předložilo do 31. května 2008 šest zájemců. Nabízené ceny pozemků se pohybovaly od 5000 do 11 500 korun za jeden metr čtvereční. Žadatelé jako účel koupě uvedli polyfunkční zástavbu – tzn. funkce administrativní, služby, občanská vybavenost, obchody, popř. ubytování či bydlení.

Ne! Budeme směňovat

V březnu 2009 došlo ke zrušení záměru prodeje pozemků za účelem zastavění v centru a bylo rozhodnuto o tom, že se dané pozemky stanou předmětem směny. O záměru směny bylo rozhodnuto z důvodu potřeby získání částí pozemků v k. ú. Svinov v rámci stavby Revitalizace přednádražního prostoru Svinov, II. etapa.

Je velmi zvláštní, že si město najednou vzpomnělo, že má začít stavět ve Svinově na pozemcích, k nimž nemá žádná vlastnická práva a které zrovna zcela náhodou vlastní pan Marcel Hadamczik, jeden ze zájemců o koupi pozemků po bývalém Artforu. Vždyť stavba Svinova byla již dlouho plánovanou investiční akcí, takže město logicky již mělo dávno pozemky ve Svinově mít.

Město ihned v červenci 2009 uzavřelo směnnou smlouvu číslo 2145/2009/MJ mezi statutárním městem Ostrava a Marcelem Hadamczikem, a to bez smluvního ustanovení týkajícího se zástavby proluky u ulic Českobratrské a Nádražní.

Pozemky patřící městu v k. ú. Moravské Ostrava o výměru 1420 m2 a v ceně 5206 Kč/m2 byly směněny za pozemky patřící panu Marceli Hadamczikovi v k. ú. Svinov o výměře 1449 m2 a v ceně 4200 Kč/m2.

Pozemek v centru v hodnotě 7 393 000 korun byl směněn za pozemek ve Svinově v hodnotě 6 085 800 korun. Při směně nebyl vůbec městu doplacen rozdíl ceny, tj. 1 307 200 korun. Ve smlouvě se naopak obě strany dohodly, že předměty směny mají stejnou cenu a směna proběhne bez nároku na doplatek ceny. Takže rozdíl ceny 1 307 200 korun v neprospěch města byl vlastně vynulován 29 m2, o které byl pozemek pana Hadamczika větší? Páni radní, není to trochu předražené 45 075 korun za jeden metr čtvereční pozemku?

Je smutné vidět, jak město zachází s naším veřejným majetkem a směňuje (nebo prodává) lukrativní pozemky v centru a ještě při tom prodělává a ochuzuje naši městskou kasu o milionové položky. Přitom byla vyhlášena veřejná soutěž, přihlásili se zájemci, kteří byli ochotni za pozemek jak zaplatit, tak ještě následně zastavět proluku. Takto nemáme ani peníze, ani pozemek a ani zastavěnou proluku…

Městský majetek je přece něco, o co by měli představitelé města pečovat a snažit se ho zhodnocovat pro další generace. Město přece nemělo žádný závažný důvod rušit nabídku pozemků k prodeji a k zastavění. Proč tedy páni radní nezůstali u původního záměru prodeje pozemku a nevyužili nejvyšší nabízené ceny za pozemek? Navíc mohlo město vydělat a původně utržit až 16 milionů korun za prodej pozemků v centru. I kdybychom vzali v potaz to, že bude muset následně nakupovat pozemky ve Svinově, tak jsme mohli mít vyděláno až 13 milionů v městské pokladně. Nebo snad v Ostravě platí jiná matematika? Šestnáct milionů je méně než mínus jeden milion tři sta tisíc…

Soudní znalec

Podle vyjádření nezávislého soudního znalce se ceny pozemků v Moravské Ostravě pohybovaly v té době okolo 3 000 korun za m2 a u pozemků ve Svinově bylo v platné cenové mapě uvedeno 2190 korun za m2 a město za částku okolo 2 000 tisíc za m2 pozemky v minulosti vykupovalo.

Co je výhodnější?

  A) Směnná smlouva B) Soudní znalec C) Prodej pozemků
Pozemek centrum
(1420 m2)
5206 Kč/m2 3000 Kč/m2 11 500 Kč/m2
(nejvyšší nabídka)
Pozemek Svinov
(1449 m2)
4200 Kč/m2 2000 Kč/m2 2000 Kč/m2
(nákup – cena podle znalce)
Zisk města -1 307 200 -1 362 000 Kč 13 432 000 Kč

Co si myslíte vy? Je pro naše město lepší jeden milion tři sta tisíc korun prodělat, nebo třináct milionů korun vydělat? Napište nám!

 1. Autor: Honza (Ostravak)

  21.9.2010 - 15.53

  Vyměním jeden pár pivovarských volu za dva zastupitele (značka levně). Ale jsem ráz že se najdou i tací kteří můžou říct že jim nejde o peníze. Tedy o ty naše v žádném případě spíš o ty co si cpou do polštáře … pod rukou za tyhle kšefty …

 2. Autor: Klacek

  2.3.2011 - 22.12

  Zkusím se stavit na radnici a zeptám se, jestli by mi vyměnili za mé rezavé kolo nějakou tu limuzínu, co parkuje vzadu na dvoru. Nepište tu pak ale o mě nějaké pomluvy. :D

Vložení komentáře


Další články

 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Zamyšlení čtenáře

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa