Zánik ostravské operety?

20.května 2010

V současné době probíhají oslavy nedožitých devadesátin Vladimíra Brázdy, předního umělce v oblasti operetního umění. Vladimír Brázda vtiskl ostravskému operetnímu souboru neopakovatelný rys tohoto žánru. Nebyl to ale jen on. Na tomto souboru se podepsali další umělci jako J. Pacl, Josef Kobr, Adolf Minský, Kosťa Holubař, Zdena Poláčková, Liběna Astrová a mnozí jiní.

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské

Věhlas ostravského operetního souboru byl znám nejen ostravskému publiku, ale zásluhou V. Brázdy se dostal i do celostátního povědomí zejména díky televiznímu seriálu Melodie vzpomínek a jiných. Všechno to se odrazilo i v návštěvnosti Divadla Jiřího Myrona, kde operetní soubor dlouhodobě sídlil.

V tomto roce však došlo k nepříjemné změně. Nové vedení divadla prosazuje novou koncepci tohoto žánru: klasickou operetu nahrazuje novým typem divadla s názvem opereta/muzikál. Změnu zdůvodňuje úspornými opatřeními ze strany zřizovatele, což je statutárního město Ostrava. V rámci úsporných opatření došlo mimo jiné k propuštění umělců, které se dotklo dvaceti členů operetního souboru. Byla propuštěna dlouholetá sólistka a renomovaná režisérka, kmenový dirigent a bývalý šéf, mladí nadějní umělci, dlouholetí hráči orchestru, nápověda působící zde více než třicet let a další členové před důchodem nebo samoživitelé. Devět sólistů opery a šest členů baletního souboru. Tyto kroky mají kupříkladu přivést do divadla „mladého diváka“ uváděním současných moderních muzikálů. A jaká hlediska hrála rozhodující roli při propouštění a kdo posuzoval uměleckou úroveň při tvorbě nového souboru a na základě čeho?

Vzhledem k sociologickému složení obyvatel ostravského regionu, a tudíž i publika, měla ostravská operetní scéna stálé návštěvníky, kteří večer co večer plnili hlediště Divadla Jiřího Myrona, a to často do posledního místa. Nelze přehlédnout ani časté zájezdy z ostravského okolí, které přispívaly k návštěvnosti, kterou jim ostatní soubory mohly jen závidět (85 procent). Naskýtá se nyní otázka: docílí toho i nová orientace souboru převážně na muzikály? Jak efektivní bude dosažení tolik žádoucích úspor při obsazování rolí mimoostravskými umělci, dirigenty a výtvarníky? Uvědomil si někdo z odpovědných pracovníků, že dlouho budovaný soubor se už nikdy nepodaří dát dohromady? Co na to říká kulturní komise při magistrátu statutárního města Ostrava?

Lze jen s lítostí konstatovat, že to vše se děje při příležitosti nedožitých 90. narozenin Vladimíra Brázdy.
Současnou situaci nejlépe ilustruje nové ztvárnění klasické operety F. Hervé Mamzelle Nitouche, jejíž premiéra se konala 15. května 2010 a jež dosud nebyla recenzována v denním tisku…

členové souboru operety

 1. Autor: s.t.k.

  24.6.2010 - 16.55

  je i pokračující devastace NDM záležitostí, která by měla mít citelný vliv na rozhodování voličů v komunálních volbách. Opereta je už rozbita, muzikál se teprve v bolestech rodí, operní repertoár bude valnou měrou jen pro největší fajnšmekry, návštěvnost obecně klesá. Zatím činohra a balet fungují jak by měly, ale nebude to asi trvat dlouho a začne se "šetřit" i tam.
  Oba divadelní domy se začínají čím dál tím častěji pronajímat cizím uživatelům a suplují tak funkci domů kulturních. Nakonec asi s podivem zjistíme, že Ostrava divadlo vlastně vůbec nepotřebuje. Ostatně k čemu by Ostravě bylo dobře fungující čtyřsouborové divadlo, když usiluje o zvolení za "Hlavní město evropské kultury 21015", že? Stačí přece několik jednorázových akcí a máme to doma. A až to vyhrajeme ;-) , divadlo už nebudeme potřebovat vůbec. Máme přece multikina (taky s klesající návštěvností) a nakonec si každý může koupit pořádnou "plasmu" a dívat se na NOVU.

  Takže se nedivím ani hořkosti opereťáků, ani tomu, že se jmenovitě nepodepsali. Ti, co ještě nedostali výpověď mají strach právem.
  Co má dělat člověk, který dvacet, třicet let "poskakoval po jevišti", aby pobavil publikum, když je náhle toho všeho bez vlastního zavinění "ušetřen"? Hlídače parkoviště? Prodavače párků? V Ostravě je téměř 12% nezaměstnaných, víme?

Vložení komentáře


Další články

 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Postřehy

  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně

  • V rámci předvolební kampaně do parlamentních voleb byla Ostrava zaplavována reklamními mobilními zařízeními politických stran. Tyto reklamy jsme mohli vidět přímo u České národní banky na náměstí Dr. E. Beneše nebo přímo na Prokešově náměstí před budovou magistrátu. Je zvláštní, že celý rok město žádné takové propagační obludnosti nepovolí ani za peníze, ale v momentě, když přijdou volby, dá město svolení doslova k přeplácání Ostravy předvolebními reklamními poutači – a navíc zcela zadarmo.

   Proč politické strany v rámci svých kampaní nemusejí v Ostravě platit poplatky tak jako všichni ostatní, kteří využívají veřejná prostranství?

   Placení poplatků za užívání veřejného prostranství upravuje obecně závazná vyhláška číslo 2/2007, která stanovuje místní poplatek pro fyzické i právnické osoby za užívání veřejného prostranství a původně neudělovala žádné osvobození od poplatků politickým stranám před volbami.

   Páni radní si ale přibližně před rokem odsouhlasili změnu vyhlášky, která spočívá v tom, že od července 2009 jsou osvobozeni od poplatků za umístěná reklamní zařízení související s výkonem volebního práva, a to v době od vyhlášení voleb až do uveřejnění jejich výsledků. Že by se již loni připravovaly politické strany sedící na radnici na nadcházející volby v letošním roce?

   Připadá nám to dosti diskriminační vůči samotným podnikatelům a živnostníkům v Ostravě, kteří musejí za své reklamy celoročně platit bez ohledu na to, zda jsou volby, či ne. A zároveň absurdní, že si politické strany svým politickým rozhodnutím samy rozhodly, že budou mít výhodu oproti ostatním, a městská kasa tak přijde zkrátka.

   Redakce navíc zjistila, že organizátor předvolebního mítinku ČSSD, o kterém jsme psali minule, který se konal dne 22. dubna 2010, nemusel platit nic městu, přestože mítink zabral celé Prokešovo náměstí před radnicí, kolabovala doprava v centru a policie zde byla v plném nasazení.

   Magistrát města Ostrava se nám k mítinku vyjádřil, že veškeré náklady uhradil organizátor, tj. Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), která zajišťovala veškeré úkony nutné k organizaci akce (bezpečnostní služba, lékařská služba, požární ochrana, úklid atd.), ale náklady spojené s nasazením policie a poplatky za veřejné prostranství už se nikomu neúčtovaly.

   Podle vyjádření tiskové mluvčí Andrey Vojkovské se pronájem veřejných prostranství řídí obecně závaznou vyhláškou města a v období od vyhlášení voleb prezidentem republiky až po volby samotné, politické strany a hnutí za využití veřejného prostranství neplatí.

   To má město skoro pravdu, ale zapomnělo na to, že v samotné vyhlášce se píše pouze o osvobození v době voleb u reklamních zařízení. Máte pocit, že by pojem reklamní zařízení znamenal předvolební koncert s pódiem a prodejními stánky?

   Navíc podle specifikace pojmu samotného právního odboru magistrátu je reklamním zařízením myšlena veškerá reklama, a to bez ohledu na to, zda se jedná o stavbu nebo jiný druh veřejného oznámení textem či obrazem. Může to být tedy reklamní stojan dočasně umístěný před prodejnou, který obsahuje výčet prodávaného zboží.
   Na co jsou nám vyhlášky, které tvoří sami představitelé města ve svůj prospěch a pak si je vykládají a upravují podle toho, jak se jim to zrovna hodí? Nemělo by jít samotné město vzorem nám všem?

   Myslíme si, že správně mělo město zaúčtovat organizátorovi předvolební akce za zábor veřejného prostranství (při složení pódia na náměstí, za následnou stavbu pódia a prodejní stánky) jako každému jinému, ať je období voleb, či nikoli…

   Je to přece naše město, tak proč nám politici zabírají zdarma naše chodníky a náměstí. Páni politici dělejte si svoji politiku někde jinde!

  • další postřehy

  • Zamyšlení čtenáře
  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe
  • Časopisy hrazené z našich peněz

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa