Zánik ostravské operety?

20.května 2010

V současné době probíhají oslavy nedožitých devadesátin Vladimíra Brázdy, předního umělce v oblasti operetního umění. Vladimír Brázda vtiskl ostravskému operetnímu souboru neopakovatelný rys tohoto žánru. Nebyl to ale jen on. Na tomto souboru se podepsali další umělci jako J. Pacl, Josef Kobr, Adolf Minský, Kosťa Holubař, Zdena Poláčková, Liběna Astrová a mnozí jiní.

Národní divadlo moravskoslezské

Národní divadlo moravskoslezské

Věhlas ostravského operetního souboru byl znám nejen ostravskému publiku, ale zásluhou V. Brázdy se dostal i do celostátního povědomí zejména díky televiznímu seriálu Melodie vzpomínek a jiných. Všechno to se odrazilo i v návštěvnosti Divadla Jiřího Myrona, kde operetní soubor dlouhodobě sídlil.

V tomto roce však došlo k nepříjemné změně. Nové vedení divadla prosazuje novou koncepci tohoto žánru: klasickou operetu nahrazuje novým typem divadla s názvem opereta/muzikál. Změnu zdůvodňuje úspornými opatřeními ze strany zřizovatele, což je statutárního město Ostrava. V rámci úsporných opatření došlo mimo jiné k propuštění umělců, které se dotklo dvaceti členů operetního souboru. Byla propuštěna dlouholetá sólistka a renomovaná režisérka, kmenový dirigent a bývalý šéf, mladí nadějní umělci, dlouholetí hráči orchestru, nápověda působící zde více než třicet let a další členové před důchodem nebo samoživitelé. Devět sólistů opery a šest členů baletního souboru. Tyto kroky mají kupříkladu přivést do divadla „mladého diváka“ uváděním současných moderních muzikálů. A jaká hlediska hrála rozhodující roli při propouštění a kdo posuzoval uměleckou úroveň při tvorbě nového souboru a na základě čeho?

Vzhledem k sociologickému složení obyvatel ostravského regionu, a tudíž i publika, měla ostravská operetní scéna stálé návštěvníky, kteří večer co večer plnili hlediště Divadla Jiřího Myrona, a to často do posledního místa. Nelze přehlédnout ani časté zájezdy z ostravského okolí, které přispívaly k návštěvnosti, kterou jim ostatní soubory mohly jen závidět (85 procent). Naskýtá se nyní otázka: docílí toho i nová orientace souboru převážně na muzikály? Jak efektivní bude dosažení tolik žádoucích úspor při obsazování rolí mimoostravskými umělci, dirigenty a výtvarníky? Uvědomil si někdo z odpovědných pracovníků, že dlouho budovaný soubor se už nikdy nepodaří dát dohromady? Co na to říká kulturní komise při magistrátu statutárního města Ostrava?

Lze jen s lítostí konstatovat, že to vše se děje při příležitosti nedožitých 90. narozenin Vladimíra Brázdy.
Současnou situaci nejlépe ilustruje nové ztvárnění klasické operety F. Hervé Mamzelle Nitouche, jejíž premiéra se konala 15. května 2010 a jež dosud nebyla recenzována v denním tisku…

členové souboru operety

 1. Autor: s.t.k.

  24.6.2010 - 16.55

  je i pokračující devastace NDM záležitostí, která by měla mít citelný vliv na rozhodování voličů v komunálních volbách. Opereta je už rozbita, muzikál se teprve v bolestech rodí, operní repertoár bude valnou měrou jen pro největší fajnšmekry, návštěvnost obecně klesá. Zatím činohra a balet fungují jak by měly, ale nebude to asi trvat dlouho a začne se "šetřit" i tam.
  Oba divadelní domy se začínají čím dál tím častěji pronajímat cizím uživatelům a suplují tak funkci domů kulturních. Nakonec asi s podivem zjistíme, že Ostrava divadlo vlastně vůbec nepotřebuje. Ostatně k čemu by Ostravě bylo dobře fungující čtyřsouborové divadlo, když usiluje o zvolení za "Hlavní město evropské kultury 21015", že? Stačí přece několik jednorázových akcí a máme to doma. A až to vyhrajeme ;-) , divadlo už nebudeme potřebovat vůbec. Máme přece multikina (taky s klesající návštěvností) a nakonec si každý může koupit pořádnou "plasmu" a dívat se na NOVU.

  Takže se nedivím ani hořkosti opereťáků, ani tomu, že se jmenovitě nepodepsali. Ti, co ještě nedostali výpověď mají strach právem.
  Co má dělat člověk, který dvacet, třicet let "poskakoval po jevišti", aby pobavil publikum, když je náhle toho všeho bez vlastního zavinění "ušetřen"? Hlídače parkoviště? Prodavače párků? V Ostravě je téměř 12% nezaměstnaných, víme?

Vložení komentáře


Další články

 • Rozhovor s Tomášem Málkem, lékařem Městské nemocnice Ostrava
 • Nákladný a nevyužitý kolektor pod městem
 • Podpora města jako součást podnikání aneb Pohádkový sen každého podnikatele pokračuje
 • Vyměním centrum za Svinov. zn. bez doplatku
 • Pak bude možná pozdě na to chtít se ptát …
 • Prodej skeletu na ulici 28. října. Opět stejný scénář, jak získat městský majetek do vlastnictví soukromé firmy za podpory pánů radních
 • Vydané územní rozhodnutí je v rozporu s kupní smlouvou. Omyl úředníků, nebo standardní postup magistrátu?
 • Postřehy

  • Ostrava má opět unikát! Dvě čtyřproudové silnice vedoucí souběžně vedle sebe

  • V létě 2009 bylo zahájeno Magistrátem města Ostravy územní řízení na stavbu Nová Karolina – prodloužená Porážková. Jedná se o projekt, při němž má být vybudována další čtyřproudová a dále tříproudová komunikace na ulici Porážkové směrem od Karoliny k centru. Velmi absurdní je to, že zároveň s touto ulicí leží souběžně stávající čtyřproudová komunikace Místecká ulice, která se momentálně dostavuje směrem k centru tzv. prodloužené Místecké.

   Město bohužel u stavby prodloužená Porážková slepě upřednostňuje hlavně dopravu a neřeší zde otázku občanské vybavenosti a zeleně, zvýšení hlučnosti a prašnosti v dané lokalitě. Hlavním argumentem města pro realizaci projektu je fakt, že návrh vychází z koncepce vývoje města z roku 1980 a čtyřproudová komunikace je zde nutností při vjezdu a výjezdu ve směru Karolina – centrum a opačně.


   návrh města – pro zvětšení klikněte

   Proč město například nevyužije k propojení centra a Karoliny stávající křižovatku Poděbradovy ulice a ulice 28. října? Místo toho se budou na Porážkové ulici zbytečně kácet stromy a o tom, kudy v této centrální části města budou chodit lidé kolem „dálnice“, raději nepřemýšlet.

   Městské centrum by se přece nemělo předělávat až devastovat pouze pro potřeby aut, ale žijeme zde i my – lidé. Kdy město začne dělat konečně projekty pro nás? Kdy se budou stavět nové zelené parky, odpočinkové plochy, chodníky a smysluplné cyklostezky?


   návrh občanů – pro zvětšení klikněte

   Přestože někteří obyvatelé Ostravy žádali město o zachování zeleně, vybudování pouze dvouproudové komunikace a zároveň cyklostezky a širokých chodníků, tak město 1. dubna 2010 vydalo územní rozhodnutí o zahájení stavby.

   Dali byste osobně vy na Porážkové ulici přednost návrhu města, nebo návrhu občanů?
   Víte i vy o nějakém podobném návrhu stavby v Ostravě?
   Napište nám! e-mail: redakce@ostravak.info
  • další postřehy

  • Časopisy hrazené z našich peněz
  • Městská vyhláška zvýhodňuje předvolební politické kampaně
  • Zamyšlení čtenáře

  Anketa

  Aktuálně není k dispozici žádná anketa